SMVdanmark roser regeringens strategi for vækst i hele landet

27.5.2024 15:47:06 | SMVdanmark 

Milliarderstøtte til SMV'erne styrker vækst og innovation i hele landet, lyder det fra SMVdanmark.

Ulrik Jantzen / www.BuroJantzen.com 

SMVdanmark byder erhvervsminister Morten Bødskovs nye strategi for erhvervsfremmesystemet velkommen. Strategien afsætter milliarder til støtte for små og mellemstore virksomheder og markerer SMV'ernes afgørende rolle i dansk erhvervsliv. 

SMVdanmark er en erhvervsorganisation med 18.000 medlemmer, og det er den eneste erhvervsorganisation, der udelukkende arbejder for at forbedre vilkårene for SMV’erne i Danmark. Administrerende direktør i SMVdanmark, Jakob Brandt, udtaler: 

"De to milliarder kroner, der er afsat over de kommende år, er et kærkomment løft, der kan bidrage til at styrke væksten og innovationen i hele landet. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt evaluerer og optimerer erhvervsfremmesystemet, så flest mulige virksomheder kan drage nytte af det." 

SMVdanmark ser strategien som en anerkendelse af SMV’ernes betydning for dansk erhvervsliv, hvor malere, frisører, konsulentvirksomheder, selvstændige og hundredtusindvis af SMV’er er en uundværlig og essentiel del af den danske økonomi.  

SMVdanmarks administrerende direktør, Jakob Brandt, ser et stort behov for at erhvervsfremmesystemet også bliver gjort mere tilgængeligt for de mindste virksomheder, når de har behov for råd og vejledning. 

"Det er afgørende, at erhvervsfremmesystemet er indrettet på en måde, der gør det nemt for SMV'erne at få adgang til den nødvendige rådgivning og vejledning, når behovet opstår. Erhvervshusene spiller en central rolle her, og deres tilgængelighed og effektivitet er vigtig for SMV'ernes fortsatte udvikling," siger Jakob Brandt. 

SMVdanmark roser desuden strategiens fokus på at reducere unødig administration, men påpeger samtidig, at der stadig er plads til forbedring. 

"Vi havde gerne set et endnu større fokus på at fjerne bureaukratiske forhindringer. Mens vi anerkender indsatsen for at forenkle erhvervsfremmesystemet, er der fortsat mange administrative byrder, der kan hæmme virksomhedernes vækst og udvikling. Det er vigtigt, at vi arbejder videre med at gøre det nemmere for SMV'erne at navigere i regler og krav," understreger Jakob Brandt. 

Samlet set ser SMVdanmark frem til at se de konkrete resultater af den nye strategi og vil fortsætte med at være en aktiv stemme i samfundsdebatten for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed i Danmark. 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram